Des de fa dècades les transformacions econòmiques i socials han convertit les polítiques socials, el treball i el gènere en un terreny d'indubtable interès científic. L'actual crisi econòmica i les reformes de l'estat del benestar, de les relacions laborals i del sistema educatiu accentuen l’ interès científic d'aquest camp degut a la necessitat de conèixer, descriure, analitzar i proposar polítiques socials, polítiques laborals i polítiques d'igualtat per tal de fer front als problemes de cohesió i integració social.


El Màster en Política Social, Treball i Benestar ofereix un pla d'estudis avançats que aporta coneixements teòrics, metodològics i pràctics per tal d’afrontar aquests reptes. El Màster té un doble perfil: de recerca i de professionalització. Està lligat al Doctorat en Sociologia, programa que compta amb la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d'Educació. 


El Màster participa en dues xarxes de mobilitat per a estudiants i professorat, la xarxa European Labour Studies i la xarxa Egales (Études Genre et Actions vers l’Egalité dans la Societé). Cada any surten estudiants d'aquest Màster per cursar, optativament, mòduls de docència en distintes universitats europees vinculades a les xarxes, com la Warwick, Londres, Lovaina, Toulouse, Bremen, Trèveris, Milà, Florència, Lió, York, Bucarest o Abo, entre altres. Així mateix, el màster acull cada any a estudiants procedents d'altres parts del món. [llegir més]